EKO Kolečko a syn s.r.o. – rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Datum

Číslo jednací: 09962-10/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. §91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost EKO Kolečko a syn s.r.o., se sídlem Poručíka Hoši 106/53, 747 11 Kozmice, IČO: 01700308

Datum nabytí právní moci: 21. 5. 2019   

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 599.59 KB

Obsah

Sdílejte