EKO Agrostav a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 06912-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 2. února 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Císařov u domu č. p. 102 strojně zemní práce na stavbě vodního díla „Císařov – kanalizace", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE dn 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost EKO Agrostav a.s., se sídlem Tovačovská 300, 750 02 Přerov, IČO: 47672200

Datum nabytí právní moci: 15. 8. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 384.52 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon