EIKA ENERGO, s.r.o. – rozhodnutí k zahájení výkonu licencované činnosti před dnem právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence

Číslo jednací: 07531-8/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na výrobu elektřiny č. 110912112 v rozporu s ust. § 9 odst. 5 energetického zákona po změně technických parametrů provozovny „FVE Brno" na adrese Vodařská 29/10, 619 00 Brno, k níž došlo dne 24. března 2010 nainstalováním 29 ks fotovoltaických panelů, čímž byl zvýšen celkový instalovaný elektrický výkon uvedené provozovny z 0,030 MWp na 0,03657 MWp, a provozovny „FVS Znojmo" na adrese Oblekovice 6, 671 81 Znojmo, k níž došlo dne 24. března 2010 nainstalováním 109 ks fotovoltaických panelů, čímž byl zvýšen celkový instalovaný elektrický výkon uvedené provozovny z 0,141 MWp na 0,16106 MWp, zahájil výkon licencované činnost přede dnem právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence, když rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence č. 110912112, č. j. 0589222/2015ERU, nabylo právní moci dne 22. srpna 2015 a k zahájení licencované činnosti došlo nejpozději ode dne 1. ledna 2012, dopustil spáchání dvou správních deliktů dle ust. § 91 odst. 1 písm. h) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost EIKA ENERGO, s.r.o., se sídlem Oblekovice 6, 671 81 Znojmo, IČ: 25319019

Datum nabytí právní moci: 27. 11. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.64 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon