ECOWOOD s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetických zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 07866-13/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona dne 16. května 2016 na pozemku parc. č. 3293/4 v katastrálním území Kladno - Kročehlavy v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy při podjezdu nadzemního neizolovaného vedení vysokého napětí 22 kV strojem Doppstadt SM 618 PROFI dostatečně nezhodnotil stav a výšku terénu, přičemž došlo ke stržení a přerušení elektrického vodicího drátu s označením 42 Alfe u rozvodné větve s označením Kladno 4 v místech mezi druhým a třetím bodem odbočného vypínače US KL 590 pro trafostanici a k odpojení izolantu u sloupu s označením US KL 685, čímž porušil zákaz poškození energetických zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ECOWOOD s.r.o., se sídlem Ječná 550/1, 12000 Praha, IČO: 27900797

Datum nabytí právní moci: 22. 8. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.28 MB

Obsah

Sdílejte