EcoEG s.r.o. - rozhodnutí k nedodržení povinnosti držitele licence

Číslo jednací: 06047-5/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona jakožto držitel licence na výrobu elektřiny č. 111016834 v době ode dne 4. října 2013 do dne 21. července 2015 neoznámil neprodleně Energetickému regulačnímu úřadu změnu týkající se údajů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle ustanovení § 7 téhož zákona, a to změnu sídla, která je dle ust. § 7 odst. 3 písm. a) energetického zákona náležitostí žádosti o udělení licence právnické osobě, ačkoliv nejpozději dne 3. října 2013 došlo ke změně adresy sídla účastníka řízení z adresy Praha 1 - Staré Město, Konviktská 291/24, PSČ 110 00, na adresu Husova 92, 349 01 Stříbro.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost EcoEG s.r.o., se sídlem Husova 92, 349 01 Stříbro, IČO: 25215868

Datum nabytí právní moci: 12. 7. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 923.56 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon