eco-ride s.r.o. – rozhodnutí neposkytnutí požadovaných podkladů a informací

Číslo jednací: 05398-3/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. j)  energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v přesně nezjištěné době ode dne 1. března 2016 do dne 31. března 2016 v rámci výměny stávajících fázových kabelů ve sklepních prostorách při rekonstrukci objektu č. p. 180, ul. Svobodova, Nová Role, provedl připojení kabelů na neměřenou část elektrorozvaděče, čímž porušil zákaz zásahu do elektrického zařízení, kterým prochází neměřená elektřina dle § 28 odst. 3 energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost eco-ride s.r.o., sídlem Nádražní 280, 362 25 Nová Role, IČO: 29158371

Datum nabytí právní moci: 19. 9. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 366.12 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon