Eco Energy Solutions s.r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí informací

Číslo jednací: 13128-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 28. 10. 2021 požadované informace.

Informace o účastníkovi řízení:

Eco Energy Solutions s.r.o., se sídlem Politických obětí 118, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 05459427

Datum nabytí právní moci: 30. 11. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon