BYTERM Znojmo s.r.o. – rozhodnutí k porušení povinnosti předložit regulační výkazy

Číslo jednací: 06454-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie č. 310103323 a licence na rozvod tepelné energie č. 320103324 v rozporu s ust. § 20 odst. 6 energetického zákona nepředložil Energetickému regulačnímu úřadu do 30. dubna 2015 regulační výkazy 31, 32-DK a 31, 32-AP za vykazovaný rok 2014, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost BYTERM Znojmo s.r.o., se sídlem Lidická 4, 669 02 Znojmo, IČ: 25548638

Datum nabytí právní moci: 11. 8. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 471.82 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon