EC Kutná Hora s.r.o. - rozhodnutí k nepředložení výkazů na výrobu a rozvod tepelné energie za vykazovaný rok 2012

Číslo jednací: 09910-8/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ustanovením § 20 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako držitel licence na výrobu a rozvod tepelné energie nepředložil Energetickému regulačnímu úřadu regulační výkazy 31_32-DK a 31_32-AP za vykazovaný rok 2012, které jsou nezbytné pro výkon jeho zákonem stanovených oprávnění.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost EC Kutná Hora s.r.o., se sídlem Kutná Hora − Karlov 197, 284 01 Kutná Hora, IČ: 28497422
Datum nabytí právní moci: 2. 10. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 575.77 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon