E&S stavby s.r.o. - rozhodnutí k poškození tohoto energetického zařízení, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 09339-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 7. září 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení, v k. ú. Karlín, Praha 8, na křižovatce ulic Rohanské nábřeží a K Olympiku, v blízkosti plynárenského (energetického) zařízení (středotlakého plynovodu Dn 110) činnost, související s výstavbou horkovodu, v jejímž důsledku došlo v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona k poškození tohoto energetického zařízení, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost E&S stavby s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 04344057

Datum nabytí právní moci: 16. 10. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 307.01 KB

Obsah

Sdílejte