E.P.-STAV s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 02359-4/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání tří přestupků podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona ve znění účinném do 31. prosince 2018 a 1 přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona ve znění účinném do 31. prosince 2019, kterých se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky.

Informace o účastníkovi řízení:

E.P.-STAV s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 06625584

Datum nabytí právní moci: 8. 7. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 566.32 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon