E.ON Energie, a.s. - rozhodnutí k agresivním obchodním praktikám

Číslo jednací: 01624-8/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ustanovením § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jako držitel licence na obchod s plynem užil agresivní obchodní praktiku definovanou v ust. § 5a odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nezaslal na operátora trhu požadavek na ukončení dodávky zemního plynu ke dni 30. dubna 2012 do odběrného místa zákazníka, čímž nerespektoval svobodné rozhodnutí zákazníka v tomto závazkovém právním vztahu již dále nepokračovat a svým jednáním jej tak donutil v období od 1. května 2012 do 30. června 2012 zůstat zákazníkem odebírajícím proti jeho vůli zemní plyn od společnosti E.ON Energie, a.s., čímž se dopustil správního deliktu podle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost E.ON Energie, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČ: 26078201
Datum nabytí právní moci: 23. 4. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 790.58 KB

Obsah

Sdílejte