E.ON Distribuce, a.s. – rozhodnutí k porušení povinnosti předkládat pravdivé a úplné informace a podklady

Číslo jednací: 14952-47/2013-ERU

Prvostupňové rozhodnutí ze dne 1. srpna 2016, č. j. 14952-39/2013-ERU, bylo zrušeno a správní řízení vedené pod sp. zn. KO-14952/2013-ERU bylo zastaveno.

Informace o účastníkovi řízení:

E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 28085400

Datum nabytí právní moci: 1. 2. 2017

první stupeň

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon