E.ON Distribuce, a.s. – rozhodnutí k nedodržení povinnosti oznámit započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávek elektřiny

Číslo jednací: 11658-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že jako provozovatel distribuční soustavy v rozporu s ust. § 25 odst. 5 energetického zákona neoznámil dne 12. září 2014 společnosti Kamabe, s.r.o., IČ: 29198119, plánované započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávek elektřiny na zařízení distribuční soustavy, a to v délce trvání od 7:30 hod. do 15:58 hod., na území „VN 26, Brumov, Valašské Klobouky US – 159 – US 220 – US 2 odb. Vodárna", ve kterém se mimo jiné nacházela distribuční trafostanice společnosti Kamabe, s.r.o., IČ: 29198119, s názvem „DTS Val. Klobouky T35 Plast", čímž nedodržel povinnost oznámit započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávek elektřiny způsobem v místě obvyklým, nejméně však 15 dnů předem, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 4 písm. c) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 28085400

Datum nabytí právní moci: 21. 1. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 976.64 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon