E L E K T R O S L U Ž B Y, spol. s r.o. Havlíčkův Brod - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 03685-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

E L E K T R O S L U Ž B Y, spol. s r.o. Havlíčkův Brod, se sídlem Průmyslová 3608, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 45539707

Datum nabytí právní moci: 30. 4. 2020

Obsah

Sdílejte

Share icon