DYBS Plzeň, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 04624/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 12. května 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení obci Nevřeň u č. p. 119 zemní práce související s realizací stavby „Odvodnění místní komunikace Nevřeň - Vrchy" a při ručním dočišťování výkopu došlo k poškození středotlakého plynovodu PE Dn 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost  DYBS Plzeň, s.r.o., se sídlem Prvomájová 514/39, 322 00, Plzeň, IČ: 626 21 033

Datum nabytí právní moci: 2. 7. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 433.16 KB

Obsah

Sdílejte