DYBS Plzeň, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 11534-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 2. března 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Bezdružice, na nám. Kryštofa Haranta, u domu č. p. 19 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta - 1. etapa", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky IPE DN 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost DYBS Plzeň, s.r.o., se sídlem Prvomájová 514/39, Křimice, 322 00 Plzeň, IČ 62621033

Datum nabytí právní moci: 21. 1. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 366.64 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon