DXT Commodities SA - rozhodnutí k neposkytnutí informací

Číslo jednací: 13133-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 4. 11. 2021 požadované informace.

Informace o účastníkovi řízení:

DXT Commodities SA, se sídlem 6900 Lugano, Via Trevano 2a, Švýcarská konfederace, registrační číslo: CHE-105.222.146

Datum nabytí právní moci: 19. 11. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 172.02 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon