DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s. r. o. - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynovodního zařízení v obci Dolní Lutyně

Datum

Číslo jednací: 15793-1/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 7.  června 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Dolní Lutyně, Bezručova ul. u č. p. 319, s využitím strojního mechanizmu (rotační sekačky) zemní práce v souvislosti s údržbou pozemku (kosení travního porostu), přičemž zachycením plynovodního zařízení sekačkou došlo k poškození kulového uzávěru plynovodní přípojky d 32 a tím porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ustanovení § 91 odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s. r. o., se sídlem Jahodová 782, 725 29 Ostrava – Petřkovice, IČ: 26825261

Datum nabytí právní moci: 18. 12. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 606.41 KB

Obsah

Sdílejte