Dům klidného stáří Pardubice, z. ú. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 02344-11/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

Dům klidného stáří Pardubice, z. ú., se sídlem Lonkova 510, Polabiny, 530 09 Pardubice, IČO: 06785107

Datum nabytí právní moci: 15. 10. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon