DUDA SVD a.s. – rozhodnutí k neúčtování dodávek podle údajů měřícího zařízení a neověření správnosti měřícího zařízení

Číslo jednací: 06682-16/2017-ERU

Účastník řízení, se tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona:

a)         za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 odběrateli Mateřská škola Smiling Baby School s.r.o., neúčtoval dodávku tepelné energie podle údajů měřicího zařízení,

b)         za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 odběrateli SARA H.C. s.r.o.,

neúčtoval dodávku tepelné energie podle údajů měřicího zařízení,

c)         v období od 1. ledna 2016 do 1. června 2016 neověřil správnost měření měřicího zařízení tepelné energie, když odběrateli Mateřská škola Smiling Baby School měřil dodávku tepelné energie měřicím zařízením, jehož platnost ověření skončila dne 31. prosince 2015, dopustil spáchání 3 správních deliktů podle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost DUDA SVD a.s., se sídlem Wuchterlova 337/20, 160 00 Praha, IČO: 45789606

Datum nabytí právní moci: 13. 6. 2018

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.59 MB

Obsah

Sdílejte