DTS Vrbenský, a.s. – rozhodnutí k nesplnění povinnosti zdržet se v ochranném pásmu i mimo ně jednání poškozující elektrizační soustavu

Číslo jednací: 07335-10/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 46 odst. 12 energetického zákona při provádění zemních prací poškodil elektrické vedení, čímž nesplnil povinnost zdržet se v ochranném pásmu i mimo ně jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost DTS Vrbenský, a.s., se sídlem č. p. 7,  434 03 Souš, IČO: 63145251

Datum nabytí právní moci: 18. 4. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 864.69 KB

Obsah

Sdílejte