DROM – Marián Baláž, s.r.o. – rozhodnutí k poškození středotlakého plynovodu prostřednictvím zemního stroje

Číslo jednací: 09118-3/2016-ERU

Účastník řízení, společnost, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 22. května 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Vratimov část Horní Datyně v ulici Nad Točnou č. p. 53 zemní práce v souvislosti se stavbou „Technická infrastruktura pro výstavbu RD Horní Datyně – neveřejná komunikace", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 63, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost DROM – Marián Baláž, s.r.o., se sídlem Jaroslava Misky 65/1, Dubina, 700 30 Ostrava, IČO: 28635094

Datum nabytí právní moci: 4. 10. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 552.89 KB

Obsah

Sdílejte