Dřevošrot, a.s. - rozhodnutí k nesplnění povinnosti uchovávat úplné a pravdivé dokumenty a záznamy

Datum

Číslo jednací: 06238-18/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona o podporovaných zdrojích energie, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 7 odst. 5 zákona o podporovaných zdrojích energie jako výrobce a dodavatel paliva z biomasy nesplnil povinnost uchovávat úplné a pravdivé dokumenty a záznamy o použitých druzích biomasy a způsobu jejich využití pro výrobu paliv v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, nejméně po dobu 5 let ode dne, kdy tyto záznamy a dokumenty vznikly.

Informace o účastníkovi řízení:

Dřevošrot, a.s., se sídlem Žitavského 496, 156 00 Praha 5, IČO: 27602231

Datum nabytí právní moci: 28. 4. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 486.93 KB

Obsah

Sdílejte