DŘEVO SLEZSKO s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 04293-7/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že při stahování pokácených stromů traktorem poškodil dva podpěrné dřevěné sloupy nadzemního kabelového vedení nízkého napětí včetně jejich součástí, čímž účastník řízení v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona nesplnil povinnost zdržet se v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy i mimo ně jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti provádět tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

DŘEVO SLEZSKO s.r.o., se sídlem Staroměstská 534, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO: 29378567

Datum nabytí právní moci: 15. 6. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 188.83 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon