DPI spol. s r.o. - rozhodnutí k nepředložení regulačních výkazů

Číslo jednací: 06209-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. j) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 20 odst. 6 energetického zákona nepředložil Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 30. dubna 2020 regulační výkazy.

Informace o účastníkovi řízení:

DPI spol. s r.o., se sídlem Grohova 32, 602 00 Brno, IČO: 25560115

Datum nabytí právní moci: 16. 7. 2020

 

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 191.13 KB

Obsah

Sdílejte