Dotazník ACER k problematice hodnoty nedodané elektřiny

Celoevropský průzkum

Energetický regulační úřad nabízí možnost zúčastnit se celoevropského průzkumu týkajícího se důležitosti plynulosti dodávek elektřiny pro Váš volný čas nebo Vaše podnikaní.

Průzkum se snaží zjistit peněžní hodnotu, kterou jsou zákazníci ochotni akceptovat za přerušení dodávek elektřiny pro jejich odběrné místo. Cílem průzkumu je získat informace pro vytváření lepších pravidel pro fungování trhu s elektřinou a výstavbu nové infrastruktury.

Průzkum je prováděn poradenskou firmou Cambridge Economic Policy Associates, na základě pověření od Agentury pro spolupráci národních regulátorů v energetických odvětvích (ACER), ve všech členských zemích Evropské Unie. Dotazník je dostupný pouze v anglickém jazyce.

Bližší informace a dotazníky pro domácnosti a podnikatele naleznete na níže uvedených odkazech do 30. dubna 2018. Jejich vyplnění zabere přibližně 7 až 8 minut.

Vyplněním dotazníku bude možné lépe analyzovat skutečné potřeby českých zákazníků v oblasti dodávky elektřiny.

 

Dotazník pro domácnosti:

https://www.surveymonkey.co.uk/r/M6TKB69

Dotazník pro fyzické podnikající a právnické osoby:

https://www.surveymonkey.co.uk/r/MZ93LX7

Sdílejte