DOSTA CZ, s.r.o. - rozhodnutí o zastavení řízení

21.01.2021, aktualizováno 13.08.2021

Číslo jednací: 03071-7/2017-ERU

Správní řízení vedené s účastníkem řízení ve věci možného spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona měl provádět v ochranném pásmu plynárenského zařízení strojním mechanizmem zemní práce související se stavbou „Horova – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace", při kterých došlo k poškození nízkotlakého plynovodu a nízkotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, se dle ust. § 66 odst. 2 správního řádu v návaznosti na ust. § 76 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ust.§ 67 a násl. správního řádu zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

DOSTA CZ, s.r.o., se sídlem Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno, IČO: 27660842

Datum nabytí právní moci: 16. 5. 2017

Attached files

Typ: pdf
Velikost: 495.97 KB

Sdílejte

Share icon