Dopravní stavby Brno, s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 08319-4/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání dvou přestupků podle ust. § 91 odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost Dopravní stavby Brno, s.r.o., se sídlem Trnkova 2617/150, 628 00 Brno, IČO: 45474281

Datum nabytí právní moci: 19. 9. 2019

Ke stažení

Obsah

Sdílejte