DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 00170-5/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona při provádění zemních prací poškodil středotlakou plynovodní přípojku, čímž došlo k porušení zákazu poškození energetického zařízení v ochranném pásmu, v jehož důsledku došlo k úniku plynu a k přerušení dodávky zemního plynu.

Informace o účastníkovi řízení:

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o., se sídlem Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky, IČO: 02442914

Datum nabytí právní moci: 21. 8. 2020

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte