DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 10144-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o., se sídlem Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky, IČO: 02442914

Datum nabytí právní moci: 27. 10. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte