Dopravní podnik Ostrava a. s. – rozhodnutí k neosazení vlastního měřícího zařízení držitelem licence na výrobu tepelné energie

Číslo jednací: 01631-4/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona jako držitel licence na rozvod tepelné energie v rámci lokality „Ostrava" nesplnil svou povinnost měřit, vyhodnocovat a účtovat dodávku tepelné energie podle skutečných parametrů teplonosné látky a údajů vlastního měřicího zařízení, neboť pro odběrné místo „sklad barev" v „6. místo předání UT" odběratele EKOVA ELECTRIC neosadil vlastní měřicí zařízení tepelné energie, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Dopravní podnik Ostrava a. s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 61975757

Datum nabytí právní moci: 17. 4. 2014

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon