Doosan Bobcat Manufacturing s.r.o. – k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 05908-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona došlo dne 27. února 2014 při výkonu jeho podnikatelské činnosti v areálu na adrese U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, v důsledku provádění zemních prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení v souvislosti se cvičným vrtem k poškození středotlakého plynovodu PE dn 110 prostřednictvím zemního stroje, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Doosan Bobcat Manufacturing s.r.o., se sídlem U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, IČ: 26489201

Datum nabytí právní moci: 14. 7. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 575.68 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon