DOLFANO PLUS s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 10932-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 7. července 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Chlístov, u nemovitosti č. p. 86 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Splašková kanalizace a ČOV Chlístov", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost DOLFANO PLUS s.r.o., se sídlem Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno, IČ 03396975

Datum nabytí právní moci: 29. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 373.45 KB

Obsah

Sdílejte