DiStav s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 01675-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení prostřednictvím strojního mechanismu činnost, v důsledku které došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky.

Informace o účastníkovi řízení:

DiStav s.r.o., se sídlem Sokolská 1605/66, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 02477394

Datum nabytí právní moci: 27. 2. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 293.67 KB

Obsah

Sdílejte