Direct Power s.r.o. – rozhodnutí k nezpřístupnění informací o ceně elektřiny a plynu formou ceníku na internetových stránkách společnosti

Číslo jednací: 06725-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 13 odst. 2 písm. b) zákona o cenách v rámci výkonu licencované činnosti na viditelném místě (na svých internetových stránkách www.directpower.cz) vůbec nezpřístupnil

-           informaci o ceně elektřiny pro domácnosti pro všechna distribuční území pro všechny produktové řady formou ceníků,

-           informaci o ceně zemního plynu pro domácnosti pro všechna distribuční území pro všechny produktové řady formou ceníků,

čímž od blíže neurčené doby do dne 28. srpna 2015 nesplnil svou povinnost zpřístupnit spotřebiteli při nabídce a prodeji sdružené služby dodávky elektřiny a plynu na viditelném místě formou ceníků informaci o konečné nabídkové ceně sdružené služby dodávky elektřiny a zemního plynu, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky, aby měl možnost seznámit se s cenou před sjednáním smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo zemního plynu, dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. h) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Direct Power s.r.o., se sídlem Nitranská 1057/4/8, 101 00 Praha 10, IČ: 24798282

Datum nabytí právní moci: 5. 7. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.19 MB

Obsah

Sdílejte