DINOCO s.r.o. - rozhodnutí o rozkladu

Číslo jednací: 06079-15/2019-ERU

I. Výrok I. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 06079-10/2019-ERU ze dne 19. srpna 2019 se mění tak, že část „a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně" se vypouští.

II. Výrok II. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 06079-10/2019-ERU ze dne 19. srpna 2019 se mění tak, že slova „59 000 Kč (slovy: padesát devět tisíc korun českých)" se nahrazují slovy „40 000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých)".

III. Ve zbylé části se rozklad společnosti, proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 06079-10/2019-ERU ze dne 19. srpna 2019, zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Informace o účastníkovi řízení:

DINOCO s.r.o., se sídlem Slavníč 2, 582 55 Slavníč, IČO: 28209001

Datum nabytí právní moci: 9. 4. 2020

první stupeň

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 967.36 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon