DIAMO, státní podnik – rozhodnutí k nesplnění povinnosti zpracovat a předat údaje

Číslo jednací: 10014-5/2018-ERU

Obviněný z přestupku se tím, že v rozporu s ust. § 25 odst. 11 písm. c) energetického zákona, jakožto držitel licence na distribuci elektřiny nezpracoval a nepředal  zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení své distribuční soustavy, dopustil spáchání trvajícího přestupku dle ust. § 91 odst. 4 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost DIAMO, státní podnik, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO: 00002739

Datum nabytí právní moci: 10. 4. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 347.28 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon