DevelopTEC Energo, s.r.o. - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 07090-13/2019-ERU

Společné správní řízení vedené s obviněným z přestupků, pro podezření ze spáchání trvajícího přestupku podle ust. § 91 odst. 4 písm. o) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že jako držitel licence na distribuci elektřiny v rozporu s ust. § 49 odst. 7 energetického zákona neudržoval měřicí zařízení typu stanoveného prováděcím právním předpisem, když v rozporu s ust. § 6 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s bodem 4.1.4 písm. a) vyhlášky č. 345/2002 Sb., nebyly ve výrobně elektřiny opatřeny úřední značkou měřící transformátory proudu, se v souladu s ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

DevelopTEC Energo, s.r.o., se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 394/17, 186 00 Praha, IČO: 28411358

Datum nabytí právní moci: 30. 6. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon