DevelopTEC Energo, s.r.o. - rozhodnutí k porušení povinností držitele licence a k zastavení v části řízení

Číslo jednací: 07090-7/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání trvajícího přestupku podle ust. § 91 odst. 4 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jako držitel licence na distribuci elektřiny v rozporu s ust. § 49 odst. 7 energetického zákona neudržoval měřicí zařízení typu stanoveného prováděcím právním předpisem, když v rozporu s ust. § 6 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s bodem 4.1.4 písm. a) vyhlášky č. 345/2002 Sb., nebyly ve výrobně elektřiny měřící transformátory proudu opatřeny úřední značkou. Správní řízení vedené s účastníkem řízení, v postavení držitele licence na výrobu elektřiny se v části týkající se podezření ze spáchání přestupku dle ust. § 49 odst. 1 písm. k) zákona o POZE, kterého se měl dopustit tím, že v rozporu s ust. § 1la odst. 5 písm. a) zákona o POZE neudržoval a neprovozoval měřicí zařízení ve výrobně elektřiny ve smyslu ust. § 11 a odst. 1, odst. 2 a odst. 4 zákona o POZE s platným ověřením podle zákona o metrologii, podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

DevelopTEC Energo, s.r.o., se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 394/17, 186 00 Praha, IČO: 28411358

Datum nabytí právní moci: 29. 1. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon