Devátá energetická, s.r.o., – rozhodnutí k neověření správnosti měřících zařízení a k neúčtování dodávky tepelné energie dle údajů vlastního měřícího zařízení

Číslo jednací: 08190-32/2014-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ustanovením § 78 odst. 1 energetického zákona jako držitel licence na rozvod tepelné energie v období od 1. ledna 2014 nejméně do 28. dubna 2014 neověřil správnost měření měřicího zařízení tepelné energie, když

  • v odběrném místě Bytový blok „A" odběratele TOMMI – holding, spol. s r.o., měřil dodávku tepelné energie měřicím zařízením výrobní číslo 22250099,
  • v odběrném místě Bytový blok „B" odběratele TOMMI – holding, spol. s r.o., měřil dodávku tepelné energie měřicím zařízením výrobní číslo 01296-96,
  • v odběrném místě Bytový blok „C" odběratele TOMMI – holding, spol. s r.o., měřil dodávku tepelné energie měřicím zařízením výrobní číslo 01289-96,
  • v odběrném místě Bytový blok „D" odběratele TOMMI – holding, spol. s r.o., měřil dodávku tepelné energie měřicím zařízením výrobní číslo 01313-96,
  • v odběrném místě Bytový blok „E" odběratelů Společenství pro dům Čihákova 871/15, Společenství pro dům Čihákova 872/17 a Společenství vlastníků jednotek Čihákova 873/19 měřil dodávku tepelné energie měřicím zařízením výrobní číslo 23650287,

jejichž platnost ověření skončila dne 31. prosince 2013, dopustil spáchání správního deliktu podle ustanovení § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona.

V části podezření ze spáchání správního deliktu podle ustanovení § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona, kterého se účastník řízení měl dopustit tím, že v rozporu s ustanovením § 78 odst. 1 energetického zákona jako držitel licence na rozvod tepelné energie neúčtoval dodávku tepelné energie podle údajů vlastního měřicího zařízení, když uplatněním přepočtových koeficientů skutečně naměřené množství tepelné energie zvyšoval o tzv. tepelné ztráty, přestože cena tepelné energie veškeré proměnné náklady na  výrobu a rozvod tepelné energie, včetně nákladů na pokrytí tepelných ztrát již zahrnovala, se správní řízení sp. zn. KO-08190/2014-ERU zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Devátá energetická, s.r.o., se sídlem Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9, IČ: 45793590

Datum nabytí právní moci: 19. 7. 2016

druhý stupeň

Ke stažení

Obsah

Sdílejte