DEV COMPANY, spol. s r. o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 11429-3/2017-ERU

Obviněná se uznává vinnou z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustila tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděla dne 14. února 2017 v obci Jistebník, při likvidaci náletových dřevin a dřevěného stavebního odpadu činnost spočívající v pálení dřevní hmoty, při níž došlo k zapálení travního porostu a vzniku požáru, v jehož důsledku byla poškozena středotlaká plynovodní přípojka, a tím porušen zákaz poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost DEV COMPANY, spol. s r. o., se sídlem Čs. legií 145/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 47679620

Datum nabytí právní moci: 21. 11. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon