Veřejný konzultační proces k návrhu Desetiletého plánu rozvoje přenosové soustavy v České republice 2017 - 2026

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e odst. 2 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje Desetiletý plán rozvoje přenosové soustavy v České republice 2017 - 2026 (PDF, 15,2 MB) ke konzultaci.

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF, 154 kB) k návrhu desetiletého plánu rozvoje přenosové soustavy v České republice.

Obdržené připomínky

připomínky (PDF, 50 kB)

Vypořádání připomínek z veřejného konzultačního procesu.

 vypořádání (PDF, 200 kB)

Sdílejte