Desátá edice otázek a odpovědí k implementaci nařízení REMIT

Agentura ACER zveřejnila dne 30. 9. 2015 desátou edici otázek a odpovědí k implementaci nařízení REMIT. V desáté edici jsou obsaženy kromě otázek a odpovědí k nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 (REMIT), prováděcímu nařízení Evropské komise č. 1348/2014 také např. otázky a odpovědi týkající se konečného zákazníka jakožto účastníka trhu. V dokumentu, který agentura ACER pravidelně aktualizuje, jsou zodpovězeny otázky zaslané prostřednictvím remit@acer.europa.eu.

 

Desátá edice otázek a odpovědí k implementaci nařízení REMIT je dostupná na REMIT Portále agentury ACER.

Sdílejte