DC Jomis, s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 11093-10/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl dne 22. června 2016 v obci Čeladná strojním mechanismem zemní práce v souvislosti s realizací kanalizace, při kterých došlo k poškození kabelu podzemního vedení nízkého napětí, čímž porušil povinnost provádět v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy či mimo ně veškeré činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost DC Jomis, s.r.o., se sídlem Horelica 5008, 022 01 Čadca, Slovenská republika, IČO: 36815039

Datum nabytí právní moci: 18. 10. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.82 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon