DC Jomis, s.r.o. – rozhodnutí k porušení povinnosti provádět v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy či mimo ně veškeré činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení

Číslo jednací: 11093-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl dne 22. června 2016 v obci Čeladná u domu č. p. 510, strojním mechanismem zemní práce v souvislosti s realizací kanalizace k domu č. p. 510, při kterých došlo k poškození kabelu podzemního vedení nízkého napětí, čímž porušil povinnost provádět v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy či mimo ně veškeré činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost se sídlem DC Jomis, s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 2077, 022 01 Čadca, Slovenská republika, IČO: 36815039

Datum nabytí právní moci: 23. 2. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 614.16 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon