Číslo jednací: 12174-5/2012-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 8. listopadu 2011 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Paskov u objektu č. p. 417, katastrální území Paskov, okres Frýdek-Místek zemní práce v přímé souvislosti s realizací stavby „Odvodnění zamokřených pozemků v Paskově", kdy při provádění těchto prací došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 32, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jejího provozu, dopustil správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost DAV, a.s., se sídlem Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava − Vítkovice, IČ: 00575381
Datum nabytí právní moci: 23. 11. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 563.23 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon