Darren production s.r.o. – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 13388-6/2016-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem s účastníkem řízení, ve věci podezření ze spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit jakožto držitel licence na výrobu elektřiny tím, že v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona nebyl v období od 7. ledna 2014 do 24. prosince 2016 registrovaným účastníkem trhu, se zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Darren production s.r.o., se sídlem Školní 866, 530 06 Pardubice, IČO: 28778260

Datum nabytí právní moci: 23. 6. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon