Danske Commodities A/S - rozhodnutí k neposkytnutí informací

Datum

Číslo jednací: 13131-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 4. 11. 2021 požadované informace.

Informace o účastníkovi řízení:

Danske Commodities A/S, se sídlem Vaerkmestergade 3/3, 8000 Aarhus C, Dánské Králoství, zapsaná v Ústředním rejstříku společností pod č. 28113951

Datum nabytí právní moci: 30. 11. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 170.78 KB

Obsah

Sdílejte