Dankop s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 07870-3/2016-ERU

Účastník řízení, společnost se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 14. prosince 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Mistřice u domu č. p. 132 strojně zemní práce v souvislosti se stavbou vodního díla, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE d 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Dankop s.r.o., se sídlem Brněnská 3540, 695 01 Hodonín, IČO: 03717500

Datum nabytí právní moci: 6. 8. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 408.52 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon